Projecten

DO-IT HOUTBOUW

Het DO-IT houtbouwproject is er in de eerste plaats ter ondersteuning van de professionals die van dichtbij of veraf bij het bouwen met hout betrokken zijn. Het project wil voornamelijk de al aanwezige kennis op een systematische en coherente wijze snel tot bij de materiaalproducenten en houtbouwers brengen. Daar waar nog essentiële puzzelstukken ontbreken hebben we gerichte onderzoekstaken vastgelegd. Dit gebeurt steeds in samenwerking en in overleg met de betrokken bedrijven.

Project omvat een werkpakket “Binnenluchtkwaliteit” dat gericht is op het behalen van concrete innovaties voor de beheersing van de binnenluchtkwaliteit door middel van een draaiboek met aandachtspunten en typeoplossingen die een optimale kwaliteit van de leefomgeving garanderen voor verschillende combinaties van materialen, opbouwen en technieken in diverse houtbouwsystemen in functie van het type gebouw.

Website: www.do-ithoutbouw.be

EPHECT

EPHECT is een Europees samenwerkingsproject met financiële ondersteuning van de Europese Commissie, in het kader van het Gezondheidsprogramma (cf. DG SANCO Health Programme). Het onderzoek richt zich op het Europees gebruik van relevante consumentenproducten in woningen, en meerbepaald op het gezondheidsrisico geassocieerd met deze producten. Hoofddoel is primaire en secundaire polluenten, geëmitteerd tijdens het huishoudelijk gebruik van een selectie producten uit verschillende klassen consumentenproducten, te identificeren en kwantificeren door simulatie van typische Europese gebruikspatronen. Het onderzoek zal resulteren in richtlijnen ten aanzien van risicoreductie bij gebruik van deze consumentenproducten binnenshuis, ter bevordering van een gezonder binnenklimaat.

Website: www.vito.be/ephect

SINPHONIE

Het SINPHONIE project (Schools Indoor Pollution and Health - Observatory Network In Europe) heeft als doel state of the art informatie te verzamelen over de binnenluchtkwaliteit in EU scholen (cf. DG SANCO Health and Consumer Protection Directorate). Deze informatie moet kunnen resulteren in een nieuw beleid, nieuwe richtlijnen en nieuwe praktijken om de binnenluchtkwaliteit in EU scholen (en kinderdagcentra) te beheersen.

Website: sinphonie.rec.org

OFFICAIR

OFFICAIR is een Europees samenwerkingsproject met financiële ondersteuning van de Europese Commissie, in het Zevende Kaderprogramma/Milieu. Her doel van OFFICAIR is tweeledig. Het eerste is het creëren van een kader om nieuwe kennis in termen van databanken, modellen en beoordelingsmethoden voor een geïntegreerde benadering van het gezondheidsrisico van binnenlucht pollutie, gefocust op moderne kantoorgebouwen. Het tweede is ondersteunen van het huidige EU beleid zoals “Thematic Strategy on Air Pollution” en “European Environment and Health Strategy and Action Plan”.

Website: cordis.europa.eu/project/id/265267

INFLAME

Het doel van INFLAME (een Marie Curie project) is na te gaan in welke mate vlamvertragers gebruikt worden in alledaagse gebruiksgoederen en bouwmaterialen, hoe deze in het menselijk lichaam worden opgenomen en wat het bijhorende gezondheidsrisico is.

Website: www.aces.su.se/research/projects/indoor-contamination-with-flame-retardant-chemicals-causes-and-significance-inflame/

Belgian Building Research Institute

Horizontale evaluatiemethode voor de uitvoering van de Richtlijn Bouwproducten (HEMICPD)

Website: www.bbri.be

Clean Air Low Energy

This study aims for the assessment of the indoor air quality in sustainable, energy-efficient buildings (houses and schools), typically equipped with mechanical ventilation systems. The main focus is the determination of the influence of outdoor air, of the ventilation system (type, usage, maintenance) on the indoor environment.

Website

Renovair

In dit exploratief onderzoek wordt de binnenluchtkwaliteit in gebouwen (woningen en scholen) die energiebesparende renovaties ondergingen, bestudeerd. Initiatieven om de luchtkwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren, maken ook deel uit van het project. Specifieke aandacht zal ook uitgaan naar de bepaling van de impact van luchtfiltratie op het binnenmilieu op school. Dit is een onderzoeksproject gecoordineerd door VITO, in opdracht van de Dienst Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Website

FLIES - Flanders Indoor Exposure Survey 

People are spending about 80 percent of their time indoor. Consequently, the indoor environment is very important for the exposure of people to pollutants. Especially for children, since they are still in maturation and as such extra sensitive for indoor pollution.
The Flemish Government, through Aminal (the Flemish Environmental Administration) –Centre for Environment and Health, in cooperation with VITO, therefore wishes to investigate the exposure of children to indoor air pollution. The infiltration of pollutants from the ambient air into the indoor environment will also be subject of investigation. 
 

Website

BIBA - Indoor Air in Primary Schools

Research has pointed out that a poor indoor air quality can influence the health of people present in that building; children are most susceptible. Flemish children spend on average 23% of the day at school, of which 17% inside a classroom.
For this reason the project A study on the quality of the indoor air in schools; the influence of the outdoor air, ventilation and classroom decoration, called BIBA, has been set up. This study is being carried out by VITO, under the authority of the Environment and Health Division of the Environment, Nature and Energy Department and the Flemish Agency for Health and Care.
 

Website

MY HEALTHY HOME

This study under the authority of the Department Environment of the Flemish Government aims at:

  • assessing the impact of energy-saving renovations on the indoor air quality of social dwellings
  • formulating recommendations to inform and sensibilize residents about healthy living in low-energy houses

Website: myhealthyhome.vito.be/